Hvad betyder Zombieing

Zombieing

“Zombieing” er et datingbegreb, der beskriver adfærden, hvor en person fra ens fortid, typisk en tidligere romantisk partner, pludselig dukker op igen uden varsel eller forklaring efter en periode med minimal eller ingen kommunikation. Det kan sammenlignes med en zombie, der genopstår og kommer tilbage til ens liv.

Når en person “zombieer”, kan de pludselig begynde at sende beskeder, ringe eller viser interesse igen, efter at de tidligere har ghostet eller afsluttet kontakten uden forklaring. Dette kan skabe forvirring, overraskelse eller følelser af usikkerhed hos den anden person.

Zombieing kan være følelsesmæssigt forvirrende og belastende for den person, der oplever det. Det kan skabe tvivl om tidligere afslutninger, uklarhed om den anden persons intentioner og vanskeligheder med at genopbygge tillid.

Det er vigtigt at være opmærksom på ens egne følelser og grænser, hvis man oplever zombieing. Det er afgørende at kommunikere åbent og ærligt med den anden person for at opnå klarhed om deres hensigter og forventninger. Det kan også være nødvendigt at sætte grænser og træffe beslutninger baseret på ens eget velbefindende og følelsesmæssige behov.